ÇİMENTAŞ TOPLULUĞU

1950 yılında 20 İzmirli girişimci tarafından Ege Bölgesi’nin ilk özel çimento şirketi olarak İzmir’de kurulan Çimentaş, 5 kıta ve 18 ülkede faaliyet göstermekte olup, 11 çimento fabrikası, 31 terminal, 105 hazır beton ve 3 atık bertaraf tesisine sahiptir. 2001 yılında çimento sektörünün Dünya’daki önemli holdinglerinden bir olan Cementir Holding tarafından satın alınarak yabancı sermayeli bir kuruluşa dönüşmüştür.

Çimentaş Şirketler Topluluğu kurulduğu günden bu yana;

 • Ürünlerinde liderliği hedefleyen

 • Her iş sürecinde sürekli kalite peşinde olmanın başarının anahtarı olduğuna inanan

 • Pazarda dinamik ve sürekli yeni fırsatlar arayan

 • Çalışanlarına, hissedarlarına ve faaliyette bulunduğu bölgelerdeki topluluklara katkı sağlamaya önem veren

 • Sürdürülebilir büyümeye inanan ve bunu başarmak için çalışan

 • Çeşitliliğin kendisini güçlü kılan bir unsur ve temel bir değer olduğuna inanan bir kuruluştur. 

Çimentaş, İzmir, Edirne, Elazığ ve Kars’taki çimento fabrikaları, ülke genelinde 16’sı aktif 19 hazır beton santrali ve İstanbul ve Manisa’daki işletmeleriyle Avrupa’nın en büyük ve modern atık yönetimi tesisleri arasında sayılan operasyonlarıyla Cementir Holding’in en önemli iştiraki konumundadır. Çimentaş, yaklaşık 1000 çalışanıyla istihdama ve her yıl girdiği kurumlar vergisi sıralamasıyla da ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunur.

Çimentaş, iştiraki olan tüm paydaşları ile,

 • Sorumlu ve sürdürülebilir operasyonlar dahilinde üretimini yapılandırmayı

 • Sektöre ilişkin en yüksek iş sağlığı ve güvenliğini temin etmeyi

 • Çevre bilinciyle hareket etmeyi

 • Oluşturduğu politika ve projeler üzerinden toplumsal duyarlılık faaliyetlerinde bulunmayı

 • Operasyonlarında ilgili yasa ve yönetmeliklerin yanında uluslararası kabul görmüş standartları benimsemeyi

 • Faaliyetleri üzerinden sorumlu bir üretici olmanın yanı sıra bölgeye maddi ve manevi katkı koyarak çevrenin yeniden yapılanmasını

önemser ve tüm çalışanlarından buna uygun davranışlar sergilemelerini bekler.

Çimentaş üretim kapasitesi bakımından ülkenin en büyük çimento üreticileri arasında ilk sıralardadır ve bugün, ortaklıkları ve sahip olduğu şirketleriyle Çimentaş Topluluğu, İzmir’den dünyaya açılan çok güçlü bir organizasyondur.

Çimentaş, bugün üretim kapasitesi, kendi maden ocakları ve dünya standartlarında modern entegre tesisleri ile yurt içinde ve yurt dışında yüksek kaliteli üretim yapan ve pazarlayan bir kuruluştur.

Çimentaş, sürdürülebilirlik ve inovasyonu ana hedeflerinden kabul eder. Bir yandan çimento üretiminde enerji tasarrufuna dönük alternatif yakıt uygulamalarını gerçekleştirirken, diğer yandan da bağlı ortaklıkları vasıtasıyla atık yönetimi ve enerji geri kazanımı önemli adımlar atmaktadır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı, Politika ve Faaliyetleri

Çimentaş’ın Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) politikası, çalışanlarına, çevresine ve paydaşlarına ve yatırımcılarına karşı sorumlu iş anlayışını referans almaktadır.

Topluluk,

 • Yasalara saygılı olmayı

 • Meşru ve sürdürülebilir işletme faaliyetlerini

 • Açık ve şeffaf ortaklık ve işbirliği esaslarını

 • İş ahlakı, dürüstlük ve saygıyı etik değerler olarak benimsemeyi

 • İş süreçlerinin etkilerini minimize etmeyi

 • Uzun vadeli projeleri desteklemeyi

hedefleyen ve buna yönelik politikalar üretmeyi ilke edinmiş bir organizasyon olarak bu anlayış etrafında geliştirilen sosyal sorumluluk inisiyatiflerine öncelik verir.

Çimentaş Topluluğu, ağırlıklı olarak eğitim, sağlık, kültür, sanat ve çevresel konularda fark yaratan itibarlı proje ve işlere destek sağlar. Bu alanlarda verdiği destek ve yaptığı bağışların ülkemiz için uzun soluklu değer yaratması ana hedef ve beklentidir. Topluma katkıda bulunmak ve büyümeyi toplumun gelişiminin ayrılmaz bir parçası olarak düşünmek temel felsefesini oluşturur.

Topluluk sosyal sorumluluk faaliyetlerini hayata geçirip, sürdürülebilir örnek projeleri daha doğru yönetmek amacıyla 1986 yılında Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı’nı (ÇESVAK) kurmuştur. Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı, 1998 – 1999 öğretim yılında Işıkkent Eğitim Kampüsü adı altında büyük bir öğrenim projesini faaliyete geçirmiştir.

Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı, yenilikçi ve araştırmaya dayalı eğitim anlayışına sahip Işıkkent Eğitim Kampüsü’nü destekleme, geliştirme ve esin kaynağı olma adanmışlığıyla hareket eder. Bununla birlikte  ÇESVAK, Çimentaş Türk A.Ş. desteği üzerinden de okul inşaa ederek ihtiyaç sahibi bölgelerin eğitim yapısının güçlenmesine ve çoğalmasına da katkı koyar.  Bu kapsamda;

 • Çimentaş İlköğretim Okulu

 • Çimentaş Lisesi

 • Çimentaş Semt Polikliniği

gibi yatırımları tamamlayarak kamuya devretmiş ve uhtesine düşen sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmiştir. 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google