Tarihçe

Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı;İnsan ve çevreyle bütünleşerek sosyal dayanışma içinde Türkiye’nin geleceğine ışık tutma sorumluluğunu taşıyan Çimentaş T.A.Ş. tarafından Devletin Eğitim ve Sağlık alanlarındaki yükünü azaltmak amacıyla Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre;17.09.1986 tarihinde İzmir 4 Nolu Asliye Hukuk Mahkemesi Kararı kurulmuştur.

18.12.1991 tarihinde 91/2523 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Vergi muafiyeti tanınan Vakfımız öncelikle Ege Bölgesinde Kamu yararına eğitim ve sağlık alanındaki faaliyetlerde bulunmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.